Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

przewodnicząca – Oliwia Kosiec

zastępca przew. – Ewelina Kłusak

sekretarz SU – Julia Jambor

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pan Łukasz Kręcichwost.