Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

przewodnicząca – Oliwia Kosiec

zastępca przewodniczącej- Władysław Krzemień

sekretarz – Oliwia Kozieł

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pan Łukasz Kręcichwost.