Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

przewodnicząca – Oliwia Kozieł

zastępca przewodniczącej- Oliwia Kosiec

sekretarz – Władysław Krzemień

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pan Łukasz Kręcichwost.