Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2023/24

SU – ZSP w Przybędzy

przewodniczący – Radosław Hankus

zastępca  - Anna Dobosz
sekretarz SU - Filip Michulec, Franciszek Kozioł
Opiekunem SU jest Pan Łukasz Kręcichwost
_____________________________________________________________
OGŁOSZENIA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy