NASZ PATRON

Janusz Korczak urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Zginął w sierpniu 1942 roku w Treblince ze swoimi podopiecznymi w hitlerowskim obozie zagłady.

Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka. Współtworzył Dom Sierot dla dzieci żydowskich oraz sierociniec dla dzieci polskich Nasz Dom. Organizował społeczeństwo dziecięce oparte na zasadach sprawiedliwości oraz równych praw i obowiązków. Pobudzał do samodzielności, poczucia odpowiedzialności za czyny, a także stwarzał warunki do osiągania pełni odpowiedzialności moralnej. Żądał praw dziecka do szacunku, zrozumienia i miłości.

Wybierając patrona chcieliśmy, by naszymi placówkami opiekował się ktoś charyzmatyczny, a jednocześnie empatyczny, ktoś kto rozumiałby młodzieńcze marzenia i ich sprawczą moc. Janusz Korczak był wybitnym pedagogiem, lekarzem, publicystą, społecznikiem. Człowiekiem który nie tylko mówił, ale potrafił do końca być ze swoimi wychowankami. Potrafił pokazać jak w sytuacji próby powinien zachować się przyzwoity człowiek.

Szlachetnie zginął i to jest szczególnie pamiętane, ale jednocześnie należy pamiętać, że Janusz Korczak żył szlachetnie, potrafił w tak trudnych czasach upominać się o sprawy najmłodszych. Potrafił upominać się o dzieci zagrożone przemocą mówiąc „Kto uderza dziecko jest jego oprawcą”. Potrafił zadbać o radość dziecięcą, mówił „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Janusz Korczak był człowiekiem, który dzieci kochał
i szanował i tego szacunku uczył.

Życie i śmierć Janusza Korczaka wciąż stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Jego poglądy utrwalone w dorobku literackim wnoszą twórcze wartości do współczesnych koncepcji pedagogicznych. Idee Korczaka to przesłania wciąż żywe dla wychowawców, nauczycieli, rodziców by poszukiwać właściwych ścieżek wychowawczych w trudnym procesie wychowawczym.

Janusz Korczak poprzez swoje dokonania jest postacią znaną nie tylko w  Polsce, ale i za granicą. Dzięki swej działalności reprezentuje takie wartości jak odwaga, poświęcenie, pracowitość, miłość i szacunek do drugiego człowieka. Całe życie poświecił walce o dobro dziecka, o szacunek o godne warunki rozwoju oraz należne mu prawa. Był to człowiek niezmiernie skromny. Żył, by pomagać innym, a nie po to, by go podziwiano.

Ze swoimi wychowankami pozostał do końca, poniósł męczeńską śmierć, dowodząc tym samym swojego oddania dzieciom i właśnie dlatego jest człowiekiem zasługującym na nasz szacunek i pamięć.

Decydując się na wybór Janusza Korczaka na Patrona Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Przybędzy, jesteśmy przekonani, że ucząc, wychowując i wspierając rozwój dzieci, działamy zgodnie z jego przesłaniem, które uczyniliśmy  naszą koncepcją:

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

Będziemy wspólnie kontynuować dzieło naszego Patrona. Pragniemy, aby hasłem przewodnim całej społeczności szkolno-przedszkolnej były słowa Korczaka:

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz, jeśli nie wie, wytłumacz, jeśli nie może, pomóż.”

Nadanie imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Przybędzy jest wielkim zaszczytem, dumą i odpowiedzialnością dla całej społeczności. Skupia uwagę wychowanków, rodziców, nauczycieli wokół przesłań Patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycję oraz nadadzą swoistą tożsamość.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy