Nasi sponsorzy – przyjaciele ZSP w Przybędzy

Serdeczne podziękowania

dla

Pani Marzeny Stolarczyk


za wielokrotną pomoc w przygotowaniu i realizacji wyjazdów krajoznawczych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Poznaj Polskę.


Serdeczne podziękowania

dla

Rady Rodziców, reprezentowanej przez Panią Renatę Jambor

za całoroczną pomoc i wsparcie przy organizacji wszelkich uroczystości szkolnych oraz przedszkolnych, takich jak m.in. andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka i wiele innych akcji.


Serdeczne podziękowania

dla

Pana Jerzego Pawlusa

za przekazanie na cele szkoły kserokopiarki.


Serdeczne podziękowania

dla

Pana Jana Kośca

za wsparcie finansowe dla szkoły.


Serdeczne podziękowania

dla

Państwa Wiesławy i Piotra Gustyńskich

za przekazanie na cele szkoły akordeonu.


Serdeczne podziękowania

za pomoc okazaną przy organizacji balu karnawałowego 2023

dla

Renaty i Rafała Jamborów

Doroty i Dominika Czechów

Krystyny i Grzegorza Chmielów

Janusza Słowy Kręgielnia WENECJA

Urszuli i Marcina Worków

Radosława Lizaka

Elżbiety i Edwarda Borowików

Księdza Sławomira Zadory

Ewy i Łukasza Śleziaków

Pauliny i Bolesława Hankusów

Marzeny i Szczepana Stolarczyków

Sylwii i Pawła Gawlińskich

Jarosława Wójtowicza

Sabiny i Pawła Zuziaków

Michała Żółcińskiego

Grupy Kolędniczej „PRZYBŁĘDY Z PRZYBĘDZY”

Magdaleny Staszkiewicz

Anety Rybarskiej

Mirosława Kantyki


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy