Rekrutacja do klasy I

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2024/2025

l.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.03.2024r. – 15.03.2024r.01.08.2024r. – 09.08.2024r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym18.03.2024r. – 22.03.2024r.12.08.2024r. – 13.08.2024r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25.03.2024r. godz. 15.0014.08.2024r.
godz. 15.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 16.03.2024r. – 29.03.2024r.19.08.2024r. – 20.08.2024r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych02.04.2024r. godz. 15.0021.08.2024r.
godz. 15.00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy