Wybory do Samorządu Uczniowskiego

„ Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają……,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…….,

żeby świadczył przysługi , pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…..

to nie tylko praca , ale i walka…..

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak

3 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ubiegający
się o funkcję w samorządzie przedstawili swoje programy. Zostały przedstawione różne pomysły np.: szczęśliwy numerek, Dzień Sportu, dzień bez plecaka, dzień bez jedynki, Dzień Chłopaka, bal karnawałowy. Nad całością wyborów czuwał opiekun samorządu Pan Łukasz Kręcichwost.

W głosowaniu brali udział uczniowie klas od I- VIII oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły.

Wybrano następujący skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Radosław Hankus- klasa VIII- przewodniczący

Anna Dobosz –klasa VII – zastępca

Filip Michulec- klasa VIII oraz Franciszek Kozioł– klasa VII – sekretarze

Gratulujemy !!!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członkom komisji wyborczej, kandydatom do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkim uczniom biorącym udział w głosowaniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy