Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Obchody Dnia Ziemi w Naszej Szkole 

Światowy Dzień Ziemi to święto, które przypada na 22 kwietnia. Jest to dla naszej szkoły kolejna okazja do propagowania ekologicznych postaw.
Co roku Dzień Ziemi ma swoje wyjątkowe hasło. Za każdym razem odnosi się ono do zagadnienia związanego z ochroną przyrody. Hasło Dnia Ziemi 2019 to Ochrona zagrożonych gatunków.
W tym roku Dzień Ziemi w Naszej Szkole obchodziliśmy nieco inaczej. Klasa VII wraz z panią Martą Pawlus-Hulbój przygotowali i przeprowadzili Konkurs „Młodego Ekologa”.
Każda klasa wcześniej przygotowywała ekotwory, czyli prace plastyczne wykonywane z materiałów recyklingowych, które zostały oceniane przez wyznaczoną komisję. Następnie wychowawca każdej klasy wyznaczył trzy osoby do odpowiadania na pytania przyrodniczo – ekologiczne. Na konie punkty zdobyte z wiedzy ekologiczno-przyrodniczej oraz konkursu plastycznego zostały podsumowane i wyłoniono ex aequo dwa pierwsze miejsca dla klasy I i VIII oraz miejsce drugie dla klasy III.
Wygranym serdecznie gratulujemy.