Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Informacja nt. skróconego planu zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybędzy informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) zajęcia lekcyjne będą odbywały się według skróconego planu zajęć z uwagi na posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Rozkład lekcji skróconych
lekcja od godziny przerwa do godziny
1. 8.00 8.30
10 minut
2. 8.40 9.10
10 minut
3. 9.20 9.50
10 minut
4. 10.00 10.30
20 minut (obiad)
5. 10.50 11.20
10 minut
6. 11.30 12.00
10 minut
7. 12.10 12.40
10 minut
8. 12.50 13.20