Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Czyste Góry 2019

21 września 2019 r. młodzi miłośnicy ekologii z naszej szkoły wraz z nauczycielami p. M. Dybał oraz p. W. S. Jakubcem wyruszyło porządkować szlaki górskie, z których zebrali kilka worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci. Akcja odbyła się w ramach XXI Jesiennego Zlotu Turystyczno Ekologicznego „Czyste Góry 2019” – Kampanii ekologicznej, której celem jest porządkowanie szlaków turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, a także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

rbt