Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybędzy

Samorząd uczniowski 2020/2021

W dniu wczorajszym odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego (SU).

W wyborach udział wzięło pięć kandydatek. W dniu dzisiejszym szkolna komisja podliczyła głosy i wyłoniła następujący skład:

Przewodniczącą SU została Oliwia KOSIEC

Zastępcą przewodniczącej: Ewelina KŁUSAK

Sekretarzem: Julia JAMBOR

Członkami SU zostały: Sandra PYTLARZ i Amelia JAMBOR

Opiekunem SU jest pan mgr Łukasz Kręcichwost