Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym chcą przystapić do egzaminu na kartę rowerową (teoretyczny i  praktyczny w dniu 8 czerwca 2022 r.), proszę przynieść do  sekretariatu zdjęcia o wymiarach 45 x 35 mm (wysokość x szerokość).
Dodatkowo proszę (w kopercie) przynieść karteczkę z dokładnymi danymi (wyraźnie i czytelnie napisane):
-Imię (imiona) i nazwisko,
-klasa,
-data urodzenia,
-dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Możliwość komentowania jest wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy