Makieta średniowiecznego grodu w oczach dzieci z klasy II

Uczniowie klasy II w ramach zadania domowego wykonali makiety średniowiecznego grodu. Głównym celem zadania było zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnej pracy oraz rozbudzenie wyobraźni

i twórczej kreatywności. Prace nawiązują do legend, o których ostatnio uczyli się uczniowie.

Gratulujemy bardzo kreatywnych pomysłów!

Możliwość komentowania jest wyłączona.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY

ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy